Свою роботу Донецька карантинна лабораторія розпочала у квітні 2001 року. Тоді при Прикордонній державній інспекції з карантину рослин по Донецькій області була створена та атестована Українським державним центром стандартизації і сертифікації обласна карантинна лабораторія на право проведення ентомологічного, мікологічного, фітогельмінтологічного, гербологічного аналізів зразків. Пізніше доатестована ще на два види аналізів бактеріологічного та вірусологічного.

   У травні 2009 року в місті Маріуполь була створена міська карантинна лабораторія, яка була атестована Українським державним центром стандартизації та сертифікації на право проведення 4 видів аналізів, а саме: ентомологічного, мікологічного, фітогельмінтологічного та гербологічного. Відкриття лабораторії дало змогу оперативно проводити фітосанітарну експертизу імпортних та вітчизняних об`єктів регулювання, які надходили від Маріупольського МРП та ПКР Маріуполь-порт.

   Щорічно спільно з держінспекторами фахівці лабораторій проводять контрольні обстеження сільськогосподарських угідь з метою встановлення їх фітосанітарного стану. Здійснюють контроль лісових насаджень та теплиць на виявлення регульованих видів шкідників, нематод, хвороб рослин та бур’янів. Проводяться обстеження переробних підприємств із встановленням феромонних пасток та харчових принад.

   Відповідно до Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України в грудні 2012 року було здійснено реорганізацію завдяки чому лабораторія змінила назву Державна Установа «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія».

Основними завданнями лабораторії є:

  • виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів;
  • визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України;
  • проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання з метою виявлення та/або ідентифікації регульованих шкідливих організмів об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України;
  • вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів та розробка прогнозу їх поширення;
  • участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності та визначення карантинного значення виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
  • організація та проведення навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із карантину та захисту рослин;
  • надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин;
  • участь у проведенні систематичного обстеження земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, місць обігу об'єктів регулювання;
  • проведення щорічного аналізу фітосанітарного стану області та виявлення регульованих шкідливих організмів;
  • участь у розробці проектів нормативно-правових актів, інструкцій та інших нормативних документів.

   Лабораторія забезпечена сучасним лабораторним обладнанням, визначальною та довідковою літературою, підключена до мережі Інтернет.

   Фахівці лабораторії постійно проводять пропаганду знань в сфері карантину та захисту рослин, а саме: готують до видання буклети, листівки про регульовані шкідливі організми, публікують статті в газети та журнали, проводять семінари, консультації представникам підприємств, організацій та приватним особам.