Конституція, Закони

 1. Конституція України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Закон України «Про карантин рослин» №3348-ХІІ від 30.06.93р http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3348-12
 3. Закон України «Про захист рослин» №180-XIV від 14.10.98р http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/180-14
 4. Закон України «Про пестициди і агрохімікати» №86/95 ВР від02.03.95р http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80

Постанови

 1. Постанова КМУ №705 від 12.05.2007р «Про деякі питання реалізації Закона України «Про карантин рослин» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/705-2007-%D0%BF
 2. Постанова КМУ №1348 від 28.12.2011р «Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фіто санітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1348-2011-%D0%BF
 3. Постанова КМУ №667 від 02.09.2015р «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF

Накази

 1. Наказ МінАП №414 від 23.08.2005р «Про затвердження фіто санітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації під карантинних матеріалів» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1121-05
 2. Наказ МінАП №716 від 29.11.2006р «Про затвердження Переліку регульованих шкідливих організмів» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1300-06
 3. Наказ МінАП №731 від 22.12.2005р «Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев’яного пакувального матеріалу» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0062-06
 4. Наказ МінАП №690 від 21.11.2006р «Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання». http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1286-06
 5. Наказ МінАП №339 від 11.06.2012р «Про затвердження Положення щодо здійснення аналізу ризиків для розробки та/або перегляду фіто санітарних заходів». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1081-12
 6. Наказ МінАП №487 від 07.08.2012р «Про затвердження Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1444-12