Згідно ст. 1 Закону України „Про карантин рослин” фітосанітарна експертиза – це перевірка та аналіз об’єктів регулювання в лабораторних умовах на предмет наявності або відсутності регульованих шкідливих організмів. Вона проводиться з метою виявлення та/або ідентифікації регульованих шкідливих організмів

Фітосанітарну експертизу проводить відділ фітосанітарного аналізу ДУ «Донецька обласна фітосанітарна лабораторія» відповідно до міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій.

Ентомологічна експертиза - методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших шкідливих комах і кліщів в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, ґрунт, продукти та організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України. Включає і акарологічну експертизу, тобто виявлення зараженості кліщами.

Гербологічна експертиза– методи виявлення та визначення у лабораторних умовах засміченості регульованими та іншими видами бур’янів в об’єктах регулювання(будь-яка рослина, ґрунт, продукти та інші організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.

Мікологічна експертиза - методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших збудників грибкових захворювань в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, ґрунт, продукти та інші організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.

Фітогельмінтологічна експертиза - методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших видів фітопаразитичних нематод в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, ґрунт, продукти та інші організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.

Визначення чистоти і відходу насіння - метод полягає у визначенні вмісту складників, що становлять партію насіння: основної культури, інших рослин, відходу (домішки).